EU projekti

Digitalizacija i informatizacija poslovanja za poboljšanje konkurentnosti tvrtke Mobilar d.o.o.

KK.03.2.1.19.0955

Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

EU projekti

KORISNIK BESPOVRATNIH SREDSTAVA

Mobilar d.o.o.
Županjska 58
35000 Slavonski Brod, Hrvatska
OIB: 07826149250

+385 98 469 77
info@mobilar.hr

POSREDNIČKO TIJELO RAZINE 1

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta
Ulica grada Vukovara 78
10000 Zagreb, Hrvatska
OIB: 22413472900

POSREDNIČKO TIJELO RAZINE 2

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije
Ksaver 208
10000 Zagreb, Hrvatska

O PROJEKTU

Projektom je planirano ulaganje u uvođenje ERP sustava, IKT opreme i programskih rješenja za svakodnevno korištenje te grafičku obradu. Provedba projekta, odnosno ulaganjem će se poboljšati, optimizirati i integrirati 7 poslovnih procesa tvrtke Mobilar d.o.o. što će utjecati na povećanje učinkovitosti i konkurentnosti na domaćim i inozemnim tržištima. Također, omogućiti će se otvaranje novih radnih mjesta i dati prostora povećanju prihoda što će utjecati na rast i razvoj tvrtke Mobilar d.o.o. ali i konkurentnost prerađivačke industrije u Republici Hrvatskoj.

KORISNIK

Mobilar d.o.o.
Županjska 58
35000 Slavonski Brod, Hrvatska

VRIJEDNOST PROJEKTA

Ukupna vrijednost: 188.351,03 HRK
Ukupno prihvatljivi troškovi: 158.351,03 HRK
Bespovratna sredstva: 110.845,72 HRK

RAZDOBLJE PROVEDBE

Od 21.12.2018. do 21.12.2019. godine

OPĆI CILJ

Doprinijeti povećanju konkurentnosti mikro, malog i srednjeg poduzetništva upotrebom IKT rješenja u prerađivačkoj industriji.

SPECIFIČNI CILJEVI

Povećati konkurentnost i učinkovitost tvrtke Mobilar d.o.o. uvođenjem novih IKT rješenja.

Povećanje konkurentnosti tvrtke Mobilar d.o.o. ogleda se u slijedećem:

  • izrada financijsko-računovodstvenih dokumenata biti će olakšana;
  • neće biti potrebe za dvostrukim unosom podataka, a protok informacija biti će znatno ubrzan;
  • u svakom trenutku će biti dostupni podaci o stanju zaliha repromaterijala, sirovina i gotovih proizvoda;
  • odjel prodaje će u kratkom vremenu imat podatke o mogućnosti zaprimanja novih narudžbi te će moći realnije pratiti rokove isporuke;
  • odjel nabave će moći kvalitetnije planirati narudžbe repromaterijala i sirovina zavisno o količini ugovorenih isporuka gotovih proizvoda
  • učinkovitost ljudskih resursa biti će znatno unaprijeđena.

Mobilar d.o.o. proizvodnja je s iskustvom - Namještaj s prepoznatljivim stilom i kvalitetom

Mobilar d.o.o. proizvodi namještaj s prepoznatljivim stilom i kvalitetom. Moderan dizajn u trendu je svjetskih kretanja, multifunkcionalnost i visoka kvaliteta naša je ideja vodilja.

Tvornicu vodi visokoobrazovni tim stručnjaka primjenom računala u projektiranju i dizajniranju proizvoda.

Svjetski poznate tvrtke širom Europe i drugih kontinenata naši su dobavljači repromaterijala i opreme.

U novoizgrađenoj tvornici namještaja radimo suvremenom tehnološkom opremom. Postižemo maksimalno što se u proizvodnji može postići.

Naši šavovi i dekoracije šivanjem, djelo su najsuvremenijih strojeva i radnika koji njima upravljanju.

Stalna tržišna nadmetanja tvrtku Mobilar d.o.o. dovela su u samo središte svjetske prodaje namještaja.

DIGITALIZACIJA I INFORMATIZACIJA POSLOVANJA

  • Tvrtka Mobilar d.o.o. s ciljem unaprjeđenja poslovnih procesa uvodi programska rješenja i nabavlja opremu prema potrebama tvrtke, a koji će zadovoljiti sve potrebe poslovanja.
  • Provedba aktivnosti omogućiti će objedinjavanje 7 poslovnih procesa, poboljšati organizaciju zaposlenika, ubrzati proces rada i kvaliteta usluge i proizvoda što će rezultirati povećanim zadovoljstvom kupaca te jačanjem tržišnog položaja i širenjem na nova tržišta.

PROMIDŽBA I VIDLJIVOST

  • Provesti će se aktivnosti vidljivost projekta i projektnih aktivnosti s ciljem podizanja svijesti lokalne i šire javnosti o važnosti EU projekata.

UPRAVLJANJE PROJEKTOM I ADMINISTRACIJA

  • S ciljem uspješne provedbe projekta i povlačenja sredstava angažirati će se vanjski suradnici za upravljanje projektom te javnu nabavu.